Скачать музыку Михаил Шуфутинский - Дискография

Рейтинг
Просмотров: 2945
ОС: Android

Бесконечность. Глава 5 (Цвика Ходжаев) / Проза. Ру

calk_200Порядок розрахунку розмірів допомоги сім’ям з дітьми 

Управління праці і соціального захисту населення звертає увагу одержувачів державної допомоги на порядок визначення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у збільшеному розмірі, допомоги на дітей одиноким матерям з урахуванням доходу сім’ї та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Сукупний доход сім’ї при розрахунку розміру допомоги визначається відповідно до пункту 5 Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державним комітетом статистики України № 486/202/524/455/3370 від 15.11.2001 року.

До сукупного доходу сім’ї, насамперед, входять заробітна плата, всі види пенсій, стипендія, всі види державної допомоги, щомісячні компенсаційні виплати, еквівалент пільг на комунальні послуги, інші грошові виплати, які мають систематичний характер.

Розмір допомоги, яка визначається шляхом розрахунку, залежить від розміру доходу, який родина одержувала за шість місяців перед зверненням за призначенням допомоги.

В Управлінні постійно працює консультаційна телефонна лінія тел. 62-22-91, де Ви маєте можливість одержати кваліфіковану консультацію з питань надання населенню всіх видів державної допомоги.

 


 

Приклади розрахунку розмірів допомоги. 

 

Допомога на дітей одиноким матерям

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям здійснюється на підставі Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» № 2334-ІІІ від 22.03.2001 р., із змінами, та регламентується Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою КМУ №1751 від 27.12.2001 р., із змінами (далі Порядок).

Відповідно до пункту 34 Порядку допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата допомоги у збільшеному розмірі, з урахуванням доходів, здійснюється протягом шести календарних місяців.

Розрахунок:

За призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у збільшеному розмірі, з урахуванням доходу сім’ї, у листопаді 2013 року звернулась жінка, яка має статус одинокої матері, на теперішній час доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має старшу дитину 4 років.

Допомогу на дітей одиноким матерям у підвищеному розмірі призначити неможливо, оскільки середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, з розрахунку:

- сукупний дохід за 6 місяців (з травня 2013 р. по жовтень 2013 р.) 11360,30 грн.

( допомога при народженні дитини                                             6075,00 грн.,

допомога по догляду за дитиною до 3 років                              3244,14 грн.

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям           2041,16 грн.)

- середньомісячний дохід сім’ї (11360,30 грн. : 6 місяців)                   1893,38 грн.

- середньомісячний доход на 1 особу                                                       631,13 грн.

- розмір допомоги                                   (972,0 грн. х 50%) – 631,13 = - 145,13 грн.

Виходячи з розрахунку, виплата залишається у гарантованому державою розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини віком до 6 років.

Звертаємо увагу, що Управління праці і соціального захисту населення працює лише в межах чинного законодавства та делегованих державою повноважень.

 

 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям регламентується відповідними нормативними актами, а саме Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженим постановою КМУ № 250 від 24.02.2003р., із змінами (далі - Порядок).

Згідно пункту 14 та пункту 15 вищезазначеного Порядку розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї. Розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України» на поточний рік.

Розрахунок:

За призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у вересні 2013 року звернулась особа, яка має статус одинокої матері, на теперішній час доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має старшу дитину 4 років.

Для цієї сім’ї рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить 1990,47 грн., а саме: для працездатної особи – 240,87 грн. (21% від прожиткового мінімуму для працездатної особи 1147,0грн.), для кожної дитини віком до 6 років – 874,80 грн.

Призначити державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з вересня 2013 року цій сім’ї неможливо, тому що рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї не перевищує середньомісячного доходу, з розрахунку:

- рівень забезпечення прожиткового мінімуму сім’ї                           1990,47 грн.;

(заявниця – 240,87 грн., діти – 874,80 грн.х2 = 1794,60 грн.)

- сукупний дохід сім’ї за 6 місяців (з березня по серпень 2013 р.)           13020,97 грн.

(допомога при народженні дитини – 6075,0 грн.;

допомога по догляду за дитиною до 3 років – 3446,77 грн.;

допомога на дітей одинокій матері – 3499,20 грн.

зарплата за березень 2013 р. – 182,75 грн.)

- середньомісячний сукупний дохід сім’ї                                               2170,16 грн.;

- розмір соціальної допомоги                               1990,47– 2170,16 = - 179,69 грн.

Звертаємо увагу, що розмір допомоги, яка визначається шляхом розрахунку, залежить від розміру доходу, який родина одержувала за шість місяців перед зверненням за призначенням допомоги.

Управління праці і соціального захисту населення працює лише в межах чинного законодавства та делегованих державою повноважень.

 

 

Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Призначення і виплата державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснюється Вам з 24.09.2012 р. на підставі Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» № 2334-ІІІ від 22.03.2001р. (далі-Закон), та регламентується порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27.12.2001, із змінами (далі - Порядок).

Відповідно до статті 15 вищезазначеного Закону, пунктів 18, 22 Порядку з 01 січня 2010 року допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн., з місяця звернення за її призначенням протягом шести місяців.

Розрахунок:

За призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у збільшеному розмірі, з урахуванням доходу сім’ї, у листопаді 2013 року звернулась жінка, яка має статус одинокої матері, на теперішній час доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має старшу дитину 4 років.

Заявниці призначено допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у збільшеному розмірі, з урахуванням доходу сім’ї, з 01.11.2013р. по 30.04.2014 р., з розрахунку:

- сукупний дохід за 6 місяців (з травня по жовтень 2013 р.)             12818,69 грн.

( допомога при народженні дитини                                         6075,00 грн.,

допомога на дітей одиноким матерям                                     3499,20 грн.

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям    3061,74 грн.

зарплата за березень 2013 р. – 182,75 грн.)

- середньомісячний дохід сім’ї                                                                 2136,45 грн.

- середньомісячний доход на 1 особу                                                       712,15 грн.

- розмір допомоги                                                             1147,0-712,15 = 434,85 грн.

Звертаємо увагу, що розмір допомоги, яка визначається шляхом розрахунку, залежить від розміру доходу, який родина одержувала протягом шести місяців перед зверненням за призначенням допомоги.

Сукупний доход сім’ї при розрахунку розміру допомоги визначається відповідно до пункту 5 Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державним комітетом статистики України № 486/202/524/455/3370 від 15.11.2001 року.

Управління праці і соціального захисту населення працює лише в межах чинного законодавства та делегованих державою повноважень.

Источник: http://www.upszn.gov.ua/index.php/component/conten...